TỔNG HỢP NHÀ NGHỈ, KHÁCH SẠN Ở HỦA PHĂN

Thứ tư - 18/05/2022 08:12
Tổng hợp Danh sách nhà nghỉ và khách sạn ở Hủa Phăn.
TỔNG HỢP NHÀ NGHỈ, KHÁCH SẠN Ở HỦA PHĂN
Ở Houaphanh Provnce có 11 khách sạn với giá từ 70.000 Kip đến 300.000 Kip một đêm và 73 nhà nghỉ Với giá từ 50.000 Kip đến 150.000 Kip một đêm, có sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mọi người, phù hợp với túi tiền khách du lịch cho những người muốn tận hưởng kỳ nghỉ của họ theo phong cách.  
KHÁCH SẠN
Khách sạn Xam Neua
Số phòng: 15 phòng
Giá phòng: 100.000 kip-120.000 kip
Làng Nathongchong, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
Tel: +85620


55094444 Khách sạn Chittavanh
Số phòng: 27 phòng
Giá phòng: 80.000 Kíp-200.000 kip
Làng Phanhxay, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-64-312265, +856 20 99966138.


Phonechalern Hotel
Số phòng: 21 phòng
Giá phòng: 100.000 kip-150.000 kip
Làng Phanhxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-22875552.


Khách sạn CHITCHAREUNE
Số lượng phòng: 19 phòng
Giá phòng: 100.000 kip-150.000 kip
Làng Nakai, huyện Viêng xai, tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-30-5741102.

Khách sạn Yordat
Số lượng phòng: 23 phòng
Giá phòng: 70.000 kip - 150.000 kip
Làng Sonneua, Huyện Son, Tỉnh Houaphanh.
Điện thoại: + 856-20-25503333.


Khách sạn Outhaithani
Số phòng: Phòng Giá
phòng: 100.000 kip-300.000 kip
Làng Nathong, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-.

 
Khách sạn Phetmeuangxam
Số lượng phòng: 28 phòng
Giá phòng: 100.000 kip-150.000 kip
Làng Phanhxay, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-64-312254. +856 20 55664105


Khách sạn Misouk
Số phòng: 21 phòng
Giá phòng: 100.000 kip -150.000 kip
Làng Meesouk, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
Tel: +85620 56004445.


Khách sạn VIENG XAI 01
Số phòng: 16 Phòng Giá
phòng: 100.000 USD kip - 200.000 kip
Thôn Viêngxay, Huyện Viêngxay, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-20


59526960 Khách sạn XAIPASOUK
Số lượng phòng: 11 phòng
Giá phòng: 150.000 kip-200.000 kip
Làng Phanhxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-20-55766644

Khách sạn Keochinda
Số phòng: 40 phòng
Giá phòng: 100.000 kip-300.000 kip
Làng Nasakhang, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-55764960. 
NHÀ KHÁCH  
I / Xam Neua District.

Bounhome Guest House
Số phòng: 14 Phòng Giá
phòng: 70.000 kip - 100.000 kip
Làng Phanhxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphan.
Tel: + 856-64-312223 + 856 20 55093444


Khaemxam Guest House
Số phòng: 12 phòng
Giá phòng: 70.000 kip - 80.000 kip
Làng Phanhxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
Tel: +856 20 22883342


Phasouk Guest House
Số phòng: 12 phòng
Giá phòng: 80.000 kip - 100.000 kip
Thôn Phanhxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-56190190.


Nhà khách SA Nekhaemxam
Số lượng phòng: 9 phòng
Giá phòng: 80.000 kip - 80.000 kip
Làng Phanhxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-22347189.


Saynamxam Guest House
Số phòng: 9 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 70.000 kip
Làng Phanhxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-28619344.

Phoothong Guest House
Số phòng: 15 phòng
Giá phòng: 60.000 kip - 80.000 kip
Thôn Phanhxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-64-312271.


Khemmaen Guest House
Số phòng: 15 phòng
Giá phòng: 80.000 kip - 120.000 kip
Làng Phanxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-20 55765191.

Xokxai Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 60.000 kip
Làng Phanxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-64- 312982.

Thanouthong Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 60.000 kip
Làng Nasakang, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-30-9899446.

Keomixay Guest House
Số phòng: 9 phòng
Giá phòng: 80.000 kip - 150.000 kip
Làng Phanxai, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20 55179181.


Kouanengly Guest House
Số phòng: 29 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 150.000 kip
Làng Nalew, Huyện Xam Neua, Tỉnh Houaphanh.
Điện thoại: + 856-30-4655935, + 856-30-93301946.


II / Huyện Viêngxay.
Naxay 2 Guest House
Số phòng: 5 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 60.000 kip
Làng Viêng Xay, Huyện Viêng Xay, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-64 315078.


Viengxam Guest House
Số phòng: 6 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 80.000 kip
Làng Viengxai, Huyện Viêng Xay, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-30-4579662.


Nhà khách Ketnapha
Số lượng phòng: 10 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 120.000 kip
Làng Nakai, Huyện Viêng Xay, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-55764993.


phetmixay Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 60.000 kip - 80.000 kip
Làng Nakai, Huyện Viêng Xay, Tỉnh Houaphanh.

ĐT: + 856-20-91955519.

Longkhou Guest House
Số phòng: 7 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 50.000 kip
Làng Longkhou, Huyện Viêng Xay, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-26595616.


Xaikeo Guest House
Số phòng: 4 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 100.000 kip
Viengxay Village, Vieng Xay District, Houaphanh Province.
ĐT: + 856-20-588887622.Thongphone Guest House
Số phòng: 7 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 60.000 kip
Làng Soiy, Huyện Viêng Xay, Tỉnh Houaphanh.III / Huyện Xamtai.


Souksakhone Guest House
Số phòng: 12 phòng
Giá phòng: 70.000 kip - 120.000 kip
Làng Phansavanh, Huyện Xam Tai, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-55882290.


Phouphai Guest House
Số phòng: 19 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 100.000 kip
Làng Phansavanh, Huyện Xam Tai, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-55764904.

IV / Huyện Hiêm.
Souksakhone Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 70.000 kip - 110.000 kip
Làng Thathuim, Huyện Hiêm, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-20 56555240

Heuangkhamxay Guest House
Số lượng phòng: 15 phòng
Giá phòng: 70.000 kip - 100.000 kip
 Thôn Thất huim, Huyện Hiêm, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-64-810033 + 856 20 28559393

Phoukham Guest House
Số phòng: 11 phòng
Giá phòng: 60.000 kip - 70.000 kip
That huim Village, Hiem District, Houaphanh Province.
ĐT: + 856-20-55080261

V. Quận Sopbao.
Leena Vilavongsa Guest House
Số phòng: 15 phòng
Giá phòng: 70.000 kip - 150.000 kip
Làng Sopbao, Huyện Sopbao, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-30-2008477, 28616777

Sokdi Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 80.000 kip - 80.000 kip
Làng Namthove, Quận Sopbao, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-30-4934878.

VI. Quận Xiengkhor.
Sainamma Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 80.000 kip - 80.000 kip
Làng Xiengkhor, Huyện Xiengkhor, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-22404022.

Phosekhoun Guest House
Số phòng: 18 phòng
Giá phòng: 50.000 kip - 100.000 kip
Làng Xiengkhor, Huyện Xiengkhor, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-20-55263554

Khaithong Guest House
Số phòng: 8 phòng
Giá phòng: 60.000 kip - 80.000 kip
Làng Xiengkhor, Huyện Xiengkhor, Tỉnh Houaphanh.
Điện thoại: + 856-20-59414366


VII. Thêm Quận.
Songk one Guest House
Số phòng: 14 phòng
Giá phòng: 60.000 kip - 120.000 kip
Meuang Add Village, Meuang Add District, Houaphanh Province.
Tel: + 856- 20- 55882441


Sainamngern Guest House
Số phòng: 6 phòng
Giá phòng: 60.000 kip - 120.000 kip
Làng Meuang Add, huyện Meuang Add, tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856- 20- 96666855


VIII. Quận Huameuang.
SA NE Khaempern Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 60.000 kip - 80.000 kip
Namnern, Làng Soplao, Huyện Huameuang, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-20-98647424, 23841700

Namnern Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 70.000 kip - 70.000 kip
Làng Sopleo, Huyện Huameuang, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-58443222.

Touykhouxop Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 70.000 kip - 80.000 kip
Làng Buamngam, Huyện Huameuang, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-30-5716838

Chanphew Guest House
Số phòng: 6 phòng
Giá phòng: 60.000 kip - 80.000 kip
Làng Sonkoua, Huyện Huameuang, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-99881738.


IX. quận son.
Keokhounkham Guest House
Số phòng: 20 phòng
Giá phòng: 80.000 kip - 100.000 kip
Làng sonneua, Huyện Sơn, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-30-4662030, 5015261.


X. Quận Kouan.
Xaysavang Guest House
Số phòng: 10 phòng
Giá phòng: 60.000 kip - 80.000 kip
Làng Meuangkouan, Huyện Kouan, Tỉnh Houaphanh.
Tel: + 856-20-56198673

Khampasin Guest House
Số phòng: 15 phòng
Giá phòng: 80.000 kip - 80.000 kip
Làng Meuangkouan, Huyện Kouan, Tỉnh Houaphanh.
ĐT: + 856-20-55443370.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video Clips

Facebook

Khu du lịch sinh thái Mộc Sương
Khách sạn Mộc Sương

Liên kết website

Thống kê

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây