ສະພາບລວມຂອງແຂວງຫົວພັນ

- ພາກລັດເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ,ຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ໃຫ້ບໍລິສັດມີການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ມີລົດໃຫ່ຍ, ລົດຈັດ ແລະ ລົດຖີບ ໄວ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ສະພາບລວມຂອງແຂວງຫົວພັນ

ເມືອງວຽງໄຊ
ແຂວງຫົວພັນເປັນແຂວງພູດອຍ,ເປັນເຂດທີ່ໝັ້ນປະຫວັດສາດທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາກຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ,ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນນັ້ນ ແຂວງຫົວພັນມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ 64 ແຫ່ງ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 64 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ 29 ແຫ່ງ,ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີສຳປະທານແລ້ວຈຳນວນ 4 ແຫ່ງ, ມີໂຮງໂຮມ 11 ແຫ່ງ , ເຮືອນພັກ 77 ແຫ່ງ, ຣີສອດ 2 ແຫ່ງ , ຮ້ານບັນເທີງຄາຣາໂອເກະ 3 ແຫ່ງ, ພັດຕະຄານຮ້ານອາຫານ,ຮ້ານກິນດືມ 204 ແຫ່ງ , ມີບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 1 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ 1 ຫົວໜ່ວຍ


-  ໃນໄລຍະທີຜ່ານມາ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫົວພັນໄດ້ຄຸ້ມຄອງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ,ບໍລິສັດຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້ :
  1. ບໍລິສັດສຸກຈະເລີນ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ ໂຈະບໍລິການຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການແຂກ;
  2. ບໍລິສັດດອກຄຳຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ພາຍຫຼັງມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ມີການເປີດປະເທດເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການເປີດດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມແຂວງຫົວພັນເຫັນວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າລົດ,ຮັບສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນປົກກະຕິ;ແຂວງຫົວພັນເປັນແຂວງພູດອຍ,ເປັນເຂດທີ່ໝັ້ນປະຫວັດສາດທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາກຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ,ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນນັ້ນ ແຂວງຫົວພັນມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ 64 ແຫ່ງ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 64 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ 29 ແຫ່ງ,ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີສຳປະທານແລ້ວຈຳນວນ 4 ແຫ່ງ, ມີໂຮງໂຮມ 11 ແຫ່ງ , ເຮືອນພັກ 77 ແຫ່ງ, ຣີສອດ 2 ແຫ່ງ , ຮ້ານບັນເທີງຄາຣາໂອເກະ 3 ແຫ່ງ, ພັດຕະຄານຮ້ານອາຫານ,ຮ້ານກິນດືມ 204 ແຫ່ງ , ມີບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 1 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ 1 ຫົວໜ່ວຍ
    -  ໃນໄລຍະທີຜ່ານມາ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫົວພັນໄດ້ຄຸ້ມຄອງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ,ບໍລິສັດຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້ :
  3. ບໍລິສັດສຸກຈະເລີນ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ ໂຈະບໍລິການຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການແຂກ;
  4. ບໍລິສັດດອກຄຳຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ພາຍຫຼັງມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ມີການເປີດປະເທດເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການເປີດດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມແຂວງຫົວພັນເຫັນວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າລົດ,ຮັບສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນປົກກະຕິ;

Thống kê

​ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ Site, ຄິກໃສ່ທີ່ນີ້ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນປົກກະຕິ. ​ເວ​ລາ​ລໍ​ຖ້າ: 60 ວິນາທີ